Logopediepraktijk Bommelerwaard

Ridderhof 3
5311 CM Gameren
Tel. (0418) 70 05 10
info@logowaard.nl

Logopediepraktijk Bommelerwaard

Ridderhof 3
5311 CM Gameren
Tel. (0418) 70 05 10
info@logowaard.nl

Werkwijze

Tijdens het behandeltraject worden de volgende stappen genomen: 

  1. Intake/kennismaking.
  2. Afnemen logopedisch onderzoek.
  3. Gesprek n.a.v. onderzoek.
  4. Start behandeling.
  5. Evaluatie.

Tijdens dit traject onderhouden we nauw contact met derden, te weten huisarts, tandarts, leerkracht en andere betrokkenen.

De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraars. Bij volwassenen is het eigen risico van toepassing. Het tarief voor een reguliere logopedische behandeling is wettelijk vastgesteld en bedraagt € 40,05. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag?