Logopediepraktijk Bommelerwaard

Ridderhof 3
5311 CM Gameren
Tel. (0418) 70 05 10
info@logowaard.nl

Logopediepraktijk Bommelerwaard

Ridderhof 3
5311 CM Gameren
Tel. (0418) 70 05 10
info@logowaard.nl

Waarvoor kunt u terecht bij de logopedist?

Spraak

 • Stotteren bij (jonge) kinderen;
 • Slissen;
 • Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken);
 • Dysartrie (problemen met praten/slikken na een beroerte);
 • Nasaliteit;
 • Onduidelijk spreken.

Adem/stem

 • Ademproblemen;
 • Heesheid;
 • Adem-stemkoppeling;
 • Hyperventilatie;
 • Spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!).

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen;
 • Communicatieproblemen;
 • Afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte);
 • Totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • Taalproblemen gerelateerd aan autisme.

Gehoor

 • Spraakafzien (o.a. liplezen).


Mondmotoriek, eten en drinken

 • Overgevoeligheid in het mondgebied;
 • Open mondgedrag;
 • Duim-, vinger- of speenzuigen;
 • Slikproblemen;
 • Oro-myofunctionele therapie.
 

 

Mogelijke problemen:

Stem

 • Is er sprake van schorheid/heesheid/moeilijke stemgeving/andere stemproblemen?
 • Zijn er problemen met de ademhaling?
 • Bent u een beroepsspreker met stemproblemen?

 

Spraak

 • Spreekt u/uw kind onduidelijk/onverstaanbaar?
 • Is uw kind gefrustreerd omdat het moeite heeft zich te uiten?
 • Heeft u/uw kind problemen met het uitspreken van bepaalde klanken?
 • Is er sprake van slissen?

 

Taal

 • Gebruikt u/uw kind onvolledige/korte zinnen?
 • Zijn er grammaticale problemen?
 • Kent uw kind te weinig woorden?
 • Zijn er problemen met het begrijpen van gesproken of begrijpend lezen?
 • Zijn er problemen met het verwoorden?
 • Zijn er moeilijkheden met het vertellen van een verhaal?
 • Is er sprake van woordvindingsproblemen?
 • Is er een communicatie probleem?

 

Afwijkend mondgedrag

 • Zit u/uw kind vaak/altijd met de mond open?
 • Hangt de tong laag in de mond?
 • Zijn er problemen met kauwen/slikken?
 • Is er sprake van kwijlen/overmatig speeksel?

 

Overig

 • Aandachts-/concentratieproblemen.
 • Lees en/of spellingsproblemen die (nog) niet gediagnosticeerd zijn als dyslexie.
 • Voorschotsbenadering (voorbereidend lezen en spellen)

Heeft u een vraag?